Ing. Jiří POSPÍŠIL

odborný asistent

Kontakt:
jiri.pospisil@vsb.cz
tel: 59732 1234

Vzdělání:
Pedagogická činnost: cvičení z předmětů:
Výuka v terénu III a IV
  • Informace