RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSc.

odborný asistent

Kontakt:
ladislav.planka@vsb.cz
tel: 597 32 5271

Vzdělání:
Pedagogická činnost: Přednášky a cvičení z předmětů:
Materiály ke stažení:

Dějiny zeměměřictví

Kartografie I

Okruhy otázek z předmětu Kartografie I

Kartografie II

Okruhy otázek z předmětu Kartografie II

Dálkový průzkum Země