Ing. Miroslav NOVOSAD, Ph.D.

tajemník institutu

Kontakt:
miroslav.novosad@vsb.cz

Kartografie

Vybrané moduly Matkartu pro program Konstrukční list a sestavitelský originál mapy