Ing. Miroslav NOVOSAD, Ph.D.

tajemník institutu

Kontakt:
miroslav.novosad@vsb.cz

Kartografie

Vybrané moduly Matkartu pro program Konstrukční list a sestavitelský originál mapy


IG II

Pro případ, že se Vám nepodaří připojit na http://igdm.local.vsb.cz/app/coordcheck/, připravte si textový soubor s odsunutými souřadnicemi v pořadí podle obrázku a pošlete ke kontrole mailem.