Ing. Václav MIKULENKA, Ph.D.

odborný asistent

Kontakt:
vaclav.mikulenka@vsb.cz

Odborné zaměření:
Specializace:

Pedagogická činnost:
Jiná činnost: