Ing. Roman KAPICA, Ph.D.

odborný asistent

Osobní stránky
Kontakt:
roman.kapica@vsb.cz

Odborné zaměření:
Pedagogická činnost:
Jiná činnost: