doc. Ing. Eva JIRÁNKOVÁ, Ph.D.

odborná asistentka

Kontakt:
eva.jirankova@vsb.cz

Odborné zaměření:
Specializace:
Pedagogická činnost:
Jiná činnost: