doc. Ing. Pavel ČERNOTA, Ph.D.

vedoucí institutu

Kontakt:
pavel.cernota@vsb.cz