Často kladené otázky
aneb
co už řešili jiní a nebáli se zeptat


  1. TopSURV PC - Jak nastavit manuální vstup?
  2. Geotiffer - Jak správně připravit rastry pro S-JTSK

  1. TopSURV PC - Jak nastavit manuální vstup?

  2. Geotiffer - Jak správně připravit rastry pro S-JTSK

    Nápověda Geotifferu je lehce zavádějící, resp. není kompletní. K tomu, aby se rastr zobrazil tam, kde chceme, vedou 2 cesty. Bohužel ani jedna není ideální.
    1. Pokud zadáte kladné souřadnice vztažných bodů, musíte v TopSURVu pracovat se souřadnicemi zápornými (jako v CAD programech).
    2. Chcete-li zůstat v kladných souřadnicích, musíte rastr otočit o 200g a v záporných souřadnicích zadat vztažné body.