Státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské studium - 22. a 23. 5. 2018

Okruhy předmětů pro obor Inženýrská geodézie
Povinné předmětyVolitelné předměty
Inženýrská geodézie Nauka o důlních škodách
Geodézie a Vyšší geodézie Katastr nemovitostí
Důlní měřictví
Fotogrammetrie

Okruhy předmětů pro obor Důlní měřictví
Povinné předmětyVolitelné předměty
Důlní měřictví Inženýrská geodézie
Geodézie a Vyšší geodézie Nauka o důlních škodách
Dobývání ložisek
Katastr nemovitostí
Fotogrammetrie
 

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium - 30. a 31. 5. 2018

Okruhy předmětů pro obor Inženýrská geodézie
Geodézie
Inženýrská geodézie
Katastr nemovitostí

Okruhy předmětů pro obor Důlní měřictví
Geodézie
Důlní měřictví
Dobývání ložisek

Šablona prezentace pro obhajobu závěrečné práce