Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce
Odevzdávání prezentací k obhajobě

Šablona prezentace pro obhajobu závěrečné práce