Struktura studijních předmětů


Od školního roku 2004 – 2005 se mění systém studia na tak zvané strukturované studium. Jeho principem je rozdělení magisterského studia na část bakalářskou v délce 3 let a na část navazující magisterskou v trvání 2 let v případě prezenčního studia a 3 let u kombinovaného studia. Po absolvování bakalářské části získá absolvent titul Bc. – bakalář a po absolvování navazujícího magisterského studia titul Ing. – inženýr.

Předměty v obou strukturovaných oborech studia: