Seznam absolventů z roku 2005


Absolventi bakalařského studia:

Bc. MALEŇÁKOVÁ Aneta
   
 • Měření pohybů a deformací kostela sv.Anny v Polance nad Odrou
 •    
 • Measuring of Movements and Deformations of Church of Saint Ann in „Polanka nad Odrou“
 • Bc. TRČKA Pavel
     
 • Zaměření nové těžební linky v kamenolomu fy Hájek, s.r.o. v Jakubčovicích nad Odrou
 •    
 • Surveying of New Mining Production Line in Stone Pit of company „Hájek“, Limited Liability Company in „Jakubčovice nad Odrou“
 • Absolventi magisterského studia:

  Ing. BURDA Tomáš
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nová radnice v Ostravě 1.
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Building of New Town Hall in Ostrava 1
 • Ing. DANĚK Marcel
     
 • Kalibrace vybraných elektronických tachymetrů
 •    
 • Calibration of Selected Electronic Tacheometers
 • Ing. DOLEŽEL Marek
     
 • Výškové propojení mezi závodem Lazy, podnik Důl Lazy, v.o.s. a lokalitou Doubrava, podnik Důl Čs.armáda, v.o.s.
 •    
 • Vertical Connection between Company „Lazy“, Organization Mine „Lazy“, p.b.c. and Locality „Doubrava“, Organization Mine „Čs.armáda, p.b.c.
 • Ing. HEJLOVÁ Hana
     
 • Využití laserového interferometru ML 10 pro kalibraci elektronických dálkoměrů
 •    
 • Application of Laser Interferometer „ML 10“ for Calibration of Electronic Rangefinger
 • Ing. KARBÁČ Tomáš
     
 • Vybudování a zaměření sítě bodů podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Medlovice
 •    
 • Building and Measuring of Net of Points of Detailed Location Point Field in Cadastral Territory „Medlovice“
 • Ing. KLEČKOVÁ Michaela
     
 • Výškové zaměření silnice č.III/47214 (stan. 2,300 km až 5,536 km) včetně posouzení aktuálního stavu
 •    
 • Vertical Measuring of Road number III/47214 (position 2,300 km – 5,536 km) inclusive Evaluation of its Actual Situation
 • Ing. KRÁTKÝ Marek
     
 • Ověření stability dálkoměrné základny IGDM v Ostravě – Krásném Poli
 •    
 • Verification of Stability of Base of Testing of Rangefinger of IGDM in Ostrava – Krásné Pole
 • Ing. LIEBELOVÁ Denisa
     
 • Výškové zaměření silnice č.III/47214 (stan. 2,300 km až 5,536 km) a silnice č.III/47215 (stan.0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
 •    
 • Vertical Measuring of Road number III/47214 (position 0,800 km – 2,300 km) and Road number III/47215 (position 0,000 km – 1,000 km) inclusive Evaluation of their Actual Situation
 • Ing. NEMRAVA Milan
     
 • Zaměření a vyhodnocení pohybů šestiúhelníkové sítě GPS – OKR
 •    
 • Surveying and Evaluation of Movements of Hexagonal Network „GPS – OKR“
 • Ing. PETURA Jiří
     
 • Zaměření areálu Hornického muzea v Ostravě – Petřkovicích a připojení na body sítě DOPLNUL
 •    
 • Surveying of Area Of Mining Museum in „Ostrava-Petřkovice“ and Connection with Points of Grid „DOPLNUL“
 • Ing. POSPÍŠIL Jiří
     
 • Transformace měřické sítě ze systému Stabilního katastru do S-JTSK pro digitalizaci katastrálních map v katastrálním území Moravská Ostrava
 •    
 • Transformation of Surveying Network from System of „Stable Cadastre“ into system S-JTSK for Digitalization of Cadastral Maps of Cadastral Territory of „Moravská Ostrava“
 • Ing. PRÁŠIL Jan
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements of Final Slope of Limestone Pit „Kotouč"
 • Ing. SLAVÍK Michal
     
 • Měření a vyhodnocení poklesů a deformací silnice Karviná-Český Těšín
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements nad Deformations of Road from „Karviná“ to „Český Těšín“
 • Ing. STUCHLÍK Roman
     
 • Projekt a zaměření pozorovací stanice na rekultivovaném odkališti RD Zlaté Hory
 •    
 • Project and Surveying of Observation Station of Cultivated Settlement Tank of „RD Zlaté Hory“
 • Ing. ŽÁKOVÁ Lucie
     
 • Měření a vyhodnocení extrémních převýšení na dole Nástup Tušimice, Severočeské doly, a.s., Chomutov
 •    
 • Measuring and Elevation of Extreme Vertical Distances of Mine „Nástup Tušimice,“ North Bohemia Mines, joint-stock company, „Chomutov“