Seznam absolventů z roku 2004


 
Ing. BEDRUNKA Michal
   
 • Deformační měření TV vysílače v Hošťálkovicích
 •    
 • The measurement of deformation of television transmitter in Hošťálkovice
 • Ing. FOJTÍKOVÁ Lenka
     
 • Výškové zaměření silnic č. II/474 a č. III/474 215 v okrese Karviná včetně posouzení jejího aktuálního stavu
 •    
 • Surveying of elevation of roads number II/474 and III/474 215 in the district Karviná inclusive of consideration of its actual situation
 • Ing. FRANEK Pavel
     
 • Využití laserového interferometru ML-10 v inženýrské geodézii
 •    
 • The utilization of laser interferometer ML-10 in an engineering geodesy
 • Ing. GAZDA Josef
     
 • Geodetická činnost při realizaci stavby
 •    
 • Geodetic Activity in a Building Realization
 • Ing. GREE Pavel
     
 • Kontrola stability trigonometrických bodů v dobývacím prostoru Stařič
 •    
 • The Control of Stability of Trigonometric Points in the Staříč Mining Space
 • Ing. JANAS Aleš
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nové radnice v Moravské Ostravě
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Building of New Town Hall in Moravská Ostrava
 • Ing. KOKEŠOVÁ Jarmila
     
 • Výškové zaměření silnice č. III/474 214 v okrese Karviná včetně posouzení jejího aktuálního stavu
 •    
 • Surveying of Elevation of Road Number III/474 214 in the District Karviná inclusive of Consideration of its Actual Situation
 • Ing. KOVÁŘ Daniel
     
 • Technická mapa města Jeseník
 •    
 • Technical Map of Jesenik Town
 • Ing. MATUŠÍK Tomáš
     
 • Základní mapa závodu pro břidlícový důl Vítkov-Lhotka
 •    
 • The Basic Map of Plant of the Slate Mine in Vítkov-Lhotka
 • Ing. MIHALOVÁ Iveta
     
 • Určení polohy vysokých staveb jako podkladu pro Výuku v terénu I.
 •    
 • The Determination of Position of High Building for Application for Gross-country Exercise I.
 • Ing. NAVRÁTIL Petr
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací na pozorovací stanici Žolnov
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations on Observation Station Žolnov
 • Ing. OŠŤÁDALOVÁ Lenka
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací zemní hráze Pilňok v dobývacím prostoru Dolu Darkov
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of Earth Dam Pilňok in the Mining Space of Darkov mine
 • Ing. PETRÁŇOVÁ Martina
     
 • Měření a vyhodnocení svislých pohybů a deformací na pozorovací stanici Holkovice v katastrálním území Stonava
 •    
 • Measuring and Evaluation of movements and Deformations on Observation station Holkovice in the cadastral area Stonava
 • Ing. RADEK Josef
     
 • Zaměření svislosti těžní jámy Dolu Vítkov-Lhotka
 •    
 • Surveying of Straighness of Mine Pit of Vitkov-Lhotka Mine
 • Ing. RÖMER Radoslav
     
 • Měření pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly a kostela sv. Máří Magdaleny ve Stonavě a kostela sv. Anny v Polance nad Odrou
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Church of Saint Peter from Alkantary in Karvina II-Doly, the Church of Saint Magdalene in Stonava, and the Church of Saint Anne in Polanka nad Odrou
 • Ing. ŠTEFKOVÁ Jitka
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací silnice Karviná – Český Těšín
 •    
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the Road from Karviná to Český Těšín
 • Ing. TUROWSKI Roman
     
 • Vliv atmosférických podmínek na měření svislých úhlů
 •    
 • The Influance of Atmospheric Conditions on Measurement of Vertical Angels
 • Ing. VALOŠEK Petr
     
 • Aplikace nemetrické digitální fotokomory v blízké fotogrammetrii
 •    
 • The Aplication of Non-metric Digital Camera in a Close-range Photogrammetry