Seznam absolventů z roku 2002


 
Ing. BAUEROVÁ Hana
   
 • Mapová dokumentace skutečného provedení výstavby plynovodu v katastrálním území Karviná - Staré Město
 • Ing. BÖHMOVÁ Dagmar
     
 • Aktualizace mapy areálu VŠB-TU OSTRAVA II
 • Ing. ČEPKOVÁ Alena
     
 • Vytvoření transformačního klíče pro převod bodů ze soustavy WGS-84 do S-JTSK pro úsek železniční trati 2251 Ostrava - Opava v km 272 až 285
 • Ing. DOLEŽALOVÁ Hana
     
 • Měření a vyhodnocení prostorových pohybů a deformací na pozorovací stanicí ŽOLNOV s využitím technologie GPS
 • Ing. FILIPCOVÁ Tereza
     
 • Kalibrace elektronických tychymetrů TCR 307
 • Ing. HOLIŠOVÁ Anna
     
 • Určení pohybů vybraných bodů v areálu VŠB-TU Ostrava v blízkém okolí v souřadnicovém systému WGS-84
 • Ing. KAJFOSZ Petr
     
 • Měření a vyhodnocení prostorových pohybů a deformací na pozorovací stanicí ŽOLNOV s využitím klasických geodetických metod
 • Ing. KLIMÁNEK Lukáš
     
 • Zaměření a vyhodnocení svislých pohybů a deformací na pozorovací stanici Doubrava - Orlová a jejich srovnání s teoretickými prognózami
 • Ing. KLIMT Roland
     
 • Měření a vyhodnocení extrémních převýšení na dole Bílina, SD, a.s. Chomutov
 • Ing. KOTHÁNKOVÁ Lucie
     
 • Sledování horizontální a vertikální polohy bodů délkové základny Institutu geodézie a důlního měřictví v Ostravě - Krásném Poli a ověření její stability
 • Ing. MAREŠ Petr
     
 • Určení poklesů parovodu Důl ČSA - Teplárna Karviná na základě geodetických měření in situ a vyhodnocení mezného úhlu vlivů dobývání
 • Ing. MUDRA Michal
     
 • Sledování stability hráze odkaliště závodu grafitové doly, spol. s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem
 • Ing. PCHÁLEK Petr
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nové radnice v Ostravě I
 • Ing. ROLL Jiří
     
 • Vyhotovení geometrického plánu v k.ú. Polouvsí a k.ú. Lichnov
 • Ing. RUSS Tomáš
     
 • Měření a vyhodnocení poklesů na pozorovací stanici ŽOLNOV
 • Ing. ŠIMÍČEK Radovan
     
 • Měření a vyhodnocení svislých pohybů a deformací na silnici Karviná – Český Těšín
 • Ing. TŘÍSKOVÁ Silvie
     
 • Aktualizace mapy areálu VŠB-TU Ostrava I
 • Ing. VALCHÁŘ Robert
     
 • Geodetický podklad pro rekonstrukce objektu SUŠÁK ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • Ing. VÍTEK Miroslav
     
 • Účelová síť pro výstavbu průmyslové zóny Špilov
 • Ing. ZLÁ Lenka
     
 • Nivelační přístroje a jejich přesnost v laboratorních a terénních podmínkách
 • Ing. Zrník Pavel
     
 • Měření a vyhodnocení pohybů a přetvoření vybraných kulturních památek