Seznam absolventů z roku 1979


 
Ing. BAJER Petr
Ing. BULAWA Josef
Ing. FIRLA Bogdan
Ing. GAWLAS Roman
Ing. JANÁK Jan
Ing. JANÁKOVÁ Daniela
Ing. KLOZA Roman
Ing. KRŮČKOVÁ Jana
Ing. LÁTOVÁ Naděžda
Ing. LEHNERT Rostislav
Ing. VEPŘEK Dušan
Ing. WALACHOVÁ Marcela