Seznam absolventů z roku 1964


 
Ing. FOJTŮ Blahoslav
Ing. JANKŮ Petr
Ing. LUKASÍK Arnošt
Ing. MIKLICA Petr
Ing. NOVÁK Jiří
Ing. RŮŽIČKA Ladislav
Ing. TRUSIŇSKI Josef